Projekt "Rozwijam się i uczę ..."

 

Projekt „Rozwijam się i uczę – indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Bieliny” w Szkole Podstawowej w Hucie Podłysicy

 

Z dniem 12.12.1011 w Szkole Podstawowej w Hucie Podłysicy rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Rozwijam się i uczę – indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Bieliny”

Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych które są przyczyna trudności szkolnych poprzez indywidualizacje nauczania i wychowania uczniów klas I – III. W ramach projektu w naszej szkole prowadzone są:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Na zajęcia uczęszcza 14 uczniów z klas I – III w tym 3 osoby z klasy I, 3 osoby z klasy II i 8 osób z klasy III. Grupa składa się z 7 dziewczynek i 7 chłopców.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałek, w wymiarze jednej godziny na każde zajęcia.

Zasadniczym celem programu zajęć z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu jest usprawnianie mowy dziecka oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu pozwalających na dalsza naukę w szkole.

Natomiast na zajęciach matematycznych uczniowie doskonalą umiejętności matematyczne, uczą się logicznego myślenia, zdobywają umiejętności i wiadomości  z zakresu edukacji matematycznej.

Wraz z rozpoczęciem projektu zostały zakupione różne pomoce dydaktyczne m.in.: podręczniki i karty pracy z ćwiczeniami w czytaniu i pisaniu, z ćwiczeniami ortograficzno – gramatycznymi, zeszyty do kaligrafii, gry planszowe, układanki ortograficzne, wyrazy i obrazki do czytania całościowego, zbiory zadań matematycznych, karty matematyczne, zestawy konstrukcyjne, Kloski liczbowe, odważniki z waga oraz wiele innych tym podobnych.

Każdy uczeń otrzymał również zeszyty oraz przybory do pisania, kredki, mazaki, itp.

Zajęcia uczą dziecko zdobywać umiejętności i wiadomości, podejmować decyzje sprzyjające podniesieniu własnej wartości. Tematyka zajęć jest zróżnicowana tak, by dziecko utrwalało znane mu treści, a także poznawało nowe.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w cotygodniowych zajęciach, a nieobecności zdarzają się sporadycznie. Podczas zajęć nie tylko uczą się ale i wspólnie bawią integrując się z kolegami i koleżankami z klas biorących udział w projekcie.

Projekt będzie trwał do końca czerwca 2013 roku.