Projekt "Wsparcie na starcie..."


 Zakończono realizację projektu systemowego „Wsparcie na starcie – polepszenie warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bieliny”

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Wsparcie na starcie – polepszenie warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bieliny”. Nasza szkoła biorąc udział w tym projekcie uzyskała bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw. W szkole oddział przedszkolny zyskał między innymi: tablicę interaktywną wraz z laptopem i projektorem, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, radiomagnetofon, DVD, przenośny ekran projekcyjny,  kolorowe meble i zabawki, pomoce dydaktyczne do sali dla najmłodszych.  Szatnia zyskała nowe szafki, kuchnia nierdzewne meble, zmywarkę gastronomiczną i drobne akcesoria. Zakupiono również odkurzacz przemysłowy i pralkę. Łazienki zostały dostosowane do wzrostu dzieci najmłodszych.

Nasza szkoła staje się coraz piękniejsza i przyjazna zarówno najmłodszym dzieciom jak i nauczycielom i rodzicom. 

 

 
12


Trwa realizacja projektu pn. „Wsparcie na starcie – polepszenie warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bieliny.

Gmina Bieliny realizuje projekt systemowy pn. Wsparcie na starcie – polepszenie warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bielinywspółfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W ramach ww. przedsięwzięcia wsparcie uzyskają oddziały przedszkolne działające przy wszystkich szkołach podstawowych w terenu gminy Bieliny.

Projekt ma na celu podniesienie jakości ich pracy poprzez ich doposażenie i dostosowanie do potrzeb dzieci 3 i 4- letnich.

W ramach projektu powstaną przy oddziałach przedszkolnych nowe place zabaw, zostaną przystosowane toalety do potrzeb młodszych dzieci, a także zakupione wyposażenie sal: m.in. meble, zabawki i pomoce dydaktyczne, zapewniające bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć oraz sprzęt multimedialny i ICT.

Projekt opiewa na kwotę 747 904,00 zł. Zostanie zrealizowany do końca czerwca 2015 roku.