Samorząd Uczniowski

Witajcie na stronie Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Hucie PodłysicyA teraz kilka niezbędnych informacji o Samorządzie Uczniowskim Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy, zakresie działania i formach.

Przedstawicielem społeczności uczniowskiej  jest Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy wybierana przez uczniów w głosowaniu przeprowadzonym przez Uczniowską Komisję Wyborczą wyłonioną na zebraniu delegatów klas.

 

Informujemy, że  w roku szkolnym 2016/2017  skład Rady Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Maria Wiącek kl. VI

Z-ca przewodniczącego: Malwina Bilman kl. IV

Skarbik: Maria Pawlik kl. IV

Sekretarz: Błażej Pawlik kl. V

 

Skład pocztu sztandarowego na rok szkolny 2016/2017

  1. Patryk Wiącek kl. V
  2. Martyna Bilman kl. IV
  3. Katarzyna Dudzic kl. IV

 

 

Równocześnie informujemy, że opiekunem Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 pozostaje pani Urszula Wiącek.Główne zadania Samorządu to:

1. Obrona praw i godności uczniów oraz całych zespołów klasowych.

2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.

4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.

5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.


6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.


Kalendarium uroczystości i imprez Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym  2016/2017

 


NAZWA UROCZYSTOŚCI

FORMA REALIZACJI

    TERMIN

DZIEŃ CHŁOPAKA

Zabawa

30.09.2016r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

AKADEMIA

14.10.2016r.

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH                                                          

AKADEMIA, POCZET SZTANDAROWY

10.2016r.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

AKADEMIA, POCZET SZTANDAROWY

 10.11.2016r.

ANDRZEJKI

WRÓŻBY/DYSKOTEKA

30.11.2016r.

AKCJE CHARYTATYWNE

WSPÓŁPRACA W PRZEPROWADZENIU AKCJI

   Wg potrzeb

MIKOŁAJKI

ZABAWA

12.2016

BOŻE NARODZENIE

DEKORACJA SAL –ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ KLAS

   grudzień 2016r.

JASEŁKA

PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE

12.2016r.

CHOINKA SZKOLNA

ZABAWA/DYSKOTEKA/ PRZEDSTAWIENIA

STYCZEŃ/LUTY 2017r.

WALENTYNKI

 POCZTA WALENTYNKOWA

14.02.2017r.

DZIEŃ KOBIET

UPOMINKI

08.03.2017r.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

APEL, KONKURSY, GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE

20.03.2017r.

WIELKANOC

DEKORACJA SAL 

I KORYTARZY

marzec- kwiecień 2017r.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

ZIELONY STRÓJ, KONKURS EKOLOGICZNY

                         22.04.2017r.

KONSTYTUCJA 3 MAJA

AKADEMIA, POCZET SZTANDAROWY

29.04.2017r.

DZIEŃ DZIECKA

ZABAWY, ROZGRYWKI

01.06.2017r.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KLASY VI/ ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/16

APEL, POCZET SZTANDAROWY

24.06.2017r.

 INNE UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE

WG POTRZEB

CAŁY ROK