Przetargi/zapytania ofertowe

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bieliny:

http://bieliny.biuletyn.net/?bip=1&cid=27&bsc=N


Zaproszenie do składania ofert cenowych:


Informacja o wynikach postępowania dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZaTIK/2019 - Dostawa materiałów biurowych  i eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn.:  „ZaTIKsowani” – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysic.

Informacja o wynikach postepowania

 

Informacja o wynikach postępowania dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/ZaTIK/2019 - Dostawa sprzętu elektronicznego i dydaktycznego na potrzeby projektu pn.:  „ZaTIKsowani” – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy.

Informacja o wynikach postępowania


Informacja o wynikach postępowania dotycząca ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/ZaTIK/2019 - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli – uczestników projektu pn.: „ZaTIKsowani” – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy.

Informacja o wynikach postępowania 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZnTIK/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /ZaTIK/2019 –Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli –uczestników projektu pn.: „ZaTIKsowani” – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy

 Załączniki - wersja edytowalna

 

       W związku z tym, że w dniu 26.03.2019 r. minął termin składania ofert do zapytań ofertowych nr 1/ZaTIK/2019 : (Dostawa materiałów biurowych  i eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn.: „ZaTIKsowani”)   i nr 2/ZaTIK/2019  (Dostawa sprzętu elektronicznego i dydaktycznego w ramach projektu pn.: „ZaTIKsowani”) i nie wpłynęła żadna oferta, dyrektor szkoły Marzena Pindral ustaliła nowy termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 10 kwietnia 2019r. do godziny 10.00  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZnTIK/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZaTIK/2019 –Dostawa  sprzętu elektronicznego i dydaktycznego w ramach projektu pn.: „ZaTIKsowani” – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy


Załączniki - wersja edytowalna 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZnTIK/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZaTIK/2019 –Dostawa  materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby projektu pn.: „ZaTIKsowani” – rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy 

Załączniki - wersja edytowalna

 

Formularz oferty

Formularz oferty -wersja edytowalna