O szkole

 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Hucie Podłysicy jest pani Marzena Pindral. Do szkoły uczęszcza 64 uczniów.

Nauczycielami naszej szkoły są:

Henryka Wiącek - nauczanie zintegrowane
Barbara Strzelecka - nauczanie zintegrowane, historia
Małgorzata Drogosz - język polski, nauczyciel bibliotekarz
Halina Suchenia - religia, przyroda
Wioleta Wiącek - matematyka, informatyka
Urszula Wiącek - język angielski
Sebastian Satro - wychowanie fizyczne

W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkoła brała udział w akcji: "SZKOŁA
Z KLASĄ" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej
Grono Pedagogiczne opracowało sześć zadań z pośród 30 przygotowanych przez organizatorów akcji "Szkoły z klasą", czego efektem było otrzymanie przez szkołę tytułu "SZKOŁY Z KLASĄ".

W dniu 15 lutego 2007 roku nasza szkoła przystąpiła także do projektu "Świętokrzyska kuźnia pomysłów". W ramach tego projektu zostały przedstawione następujące działania:
1. Zajęcia profilaktyczno-sportowe
2. Warsztaty artystyczno-plastyczno-muzyczne, założenie zespołu folklorystycznego
3. Utworzenie Koła Teatralnego
Koordynatorem programu została p. Halina Suchenia. W ramach projektu należało opisać poszczególne działania na terenie szkoły, przedstawić harmonogram zajęć na rok czasu, oraz szczegółowy kosztorys planowanych wydatków na sumę 30, 000 PLN. Pod koniec lutego zostały podane wyniki i wykaz szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Świętokrzyska kuźnia pomysłów". Nasza szkoła została zakwalifikowana zdobywając 76 punktów i zajmując tym samym 38 miejsce wśród 50 szkół.

Ze środków projektu „ŚKP” został zakupiony sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, artykuły piśmiennicze i dekoracyjne, magnetofony, aparat fotograficzny, materiały na uszycie stroi dla uczniów z Koła Teatralnego i uczennic z zespołu folklorystycznego „Podłysiczanki” oraz pomoce metodyczne, które były wykorzystywane podczas realizacji zadań zaplanowanych w projekcie „ŚKP”.

W ramach tego projektu uczniowie wyjeżdzali na basen, stok narciarski, mecze piłkarskie, kina, teatru, filharmonii. Zwiedzili stolicę, Zakopane, Kraków, Świętą Katarzynę, Michniów, Zagnańsk, Oblęgorek, oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach,