O projekcie


Projekt " I moje marzenia mogą sie spełnić" realizowany jest na obszarze wiejskim w miejscowości Huta Podłysica (gmina Bieliny) zamieszkanej przez 634 mieszkańców. Obejmie uczniów klas "0" - VI małej wiejskiej szkoły położonej w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Czas realizacji projektu : 1.09.2009 r. - 30.09.2010r .

Koordynatorem finansowym projektu jest pani dyrektor Marzena Pindral,

koordynatorem merytorycznym pani Urszula Wiącek ( nauczyciel

języka polskiego i angielskiego), zaś asystentem pani Wioleta Wiącek

( nauczyciel matematyki i informatyki).

W ramach projektu zostaną podjęte następujące zadania:

1. Organizacja pracy biura i rozpoczęcie projektu.

2. Utworzenie klubu ekologiczno-turystycznego „Eko-Trampek”

3. Utworzenie klubu fotograficzno-dziennikarskiego „Fotoreporter na tropie”


Celem nadrzędnym (ogólnym) projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci obszaru wiejskiego oraz pomoc w realizacji marzeń poprzez umożliwienie rozwijania ich zainteresowań i zamiłowań. Projekt ten pozwoli także pokazać uczniom pozytywne wzorce i uświadomi, że rozwijanie swoich umiejętności i pasji może stać się sposobem na ciekawe życie, jak również zdobycie wymarzonego zawodu, który może przynieść sukces w dalszym życiu.