Klub "Fotoreporter na tropie"


Klub " Fotoreporter na tropie"

W ramach projektu " I moje marzenia mogą się spełnić" zostanie utworzony klub fotograficzno-dziennikarski „Fotoreporter na tropie”.


Opiekunami koła są:
mgr Urszula Wiącek
mgr Małgorzata Drogosz
mgr Wioleta Wiącek
mgr Barbara Strzelecka
mgr Ewa Góźdź

W ramach koła uczestnicy poznają specyfikę pracy dziennikarza i fotografa. W tym celu zaplanowany został wyjazd do redakcji "Echa Dnia" i drukarni w Kielcach, oraz jednodniowy wyjazd do PWSFTiT w Łodzi.Zostanie powołany zespół redakcyjny gazetki szkolnej "Baba Jaga", który zaprojektuje makietę gazetki oraz wyda cztery jej kwartalniki. Zespół redakcyjny będzie ściśle współpracował z klubem ekologiczno-turystycznym, relacjonując podjęte działania na łamach gazetki. Dzięki temu uczniowie rozwiną umiejętności pracy w grupie oraz nauczą się szacunku dla wspólnej pracy oraz pracy indywidualnych osób. W ramach tego zadania zostanie utworzona także szkolna galeria, kronika i gazetka internetowa.

Uczniowie wezmą udział warsztatach fotograficznych, dzięki którym nauczą się wykonywania profesjonalnych zdjęć aparatem cyfrowym i ich obróbki w rożnych programach komputerowych. Następnie uczestnicy projektu wyjadą do galerii fotografii. Kolejnym punktem działania klubu będzie zorganizowanie zajęć plenerowych pod hasłem "Na całej połaci śnieg" i wystawki zdjęć oraz konkursu fotograficznego z nagrodami poświęconego naszej miejscowości pod hasłem "Park Świętokrzyski w obiektywie". Z prac konkursowych również zostanie utworzona wystawka. W ramach realizacji zadania zostanie pokryty koszt wywołania zdjęć oraz dokona się zakupu antyram, by lepiej wyeksponować prace uczniów.